top of page
279068178_349011820542775_8105732856466812187_n.jpg
En svartvit bild på en loppis med gamla saker, en kassadisk och lampor.
Begagnade böcker i en bokhylla.

ÅTERBRUKET KLIPPEN STÖTTAR

Överskottet från vår försäljning av gamla saker går till att stötta lokala projekt och föreningar. Återbruket Klippen är helt enkelt en win-win-win för miljön, den sociala gemenskapen och för lokalsamhället. Bra va!

PROJEKT VI SKÄNKT PENGAR TILL

2019 - 2023

Återbruket Klippen
Målarkurser för barn
Dramaklasser för barn
Socialpingis

Street pingis-bord
Hopp & lek
Träning för v
uxna
Träning för Ukraina
GAIA Arkitektur visionsarbete
Utomhusschack

Odla Studio
Vatubuttn
Offentlig cykelpump
Halloween (med kyrkan)
Studio Gliss 
HLR-kurs

Bengtsarvets byalag
Båtmuseet
Bänkar

Emgart
Hyra av lokal (under Corona)

Gesunda bystugeförening
Hjärtstartare
Gärdesgård

Street pingis-bord

Gesunda motionsklubb
Spårdragning

Karl Lärkas vänner
Fotoutställning

Multikulturella föreningen
Stödkonsert Ukraina

Privatperson
Film och teaterlag

Sollerö frisbeebana
Gräsklippning

Sollerö fruktodlarförening
Skyltar till träden i äppelallén

Sollerö IF
Dräkter till barnskidsektionen
Skräpplockning 
Maskin och sponsring

Sollerö pensionärsförening
Boulebana

Sollerö samodlingsförening
Markberedning för utvidgande av mark

Sollerö skolas IF
Klätternät

Sollerö sockenförening
Dator och skärm
Röjning strandstigen

Hemesterbroschyr
Fönster mot framtiden
Toaletter
 Sockenhuset
Skördefest Sollerön
BID-projekt
 visionsskiss

Solön GK (golfklubben)
Sponsring
Återstart golfbana

Utanmyra byalag
Investering bystugan

PROJEKTEXEMPEL

JAG VILL SÖKA PENGAR TILL ETT PROJEKT

Har du ett fint lokalt projekt på gång som behöver finansiering? Sök gärna pengar från oss. 

KRITERIER

•    Föreningar med organisationsnummer och säte inom Mora Kommun samt privatpersoner som är mantalsskrivna inom Mora kommun kan söka bidrag som skapar förutsättningar för att kunna genomföra ett projekt. 
•    Bidrag ges gärna till projekt och aktiviteter som är nyskapande, främjar den lokala utvecklingen och genomförs utan vinstintressen.
•    Vi prioriterar insatser som riktar sig till en bred målgrupp. 
•    Samverkan med en eller flera aktörer prioriteras.
•    Egen insats som arbete eller i form av pengar är en styrka.
•    Medfinansiering från andra aktörer är positivt
•    Klippen förbehåller sig rätten att som en del i sin marknadsföring få presentera beviljade projekt och anslagna medel.

 

Ladda ned vår ansökningsblankett via knappen nedan, fyll i den och skicka därefter in den till aterbruketklippen@gmail.com.

lekplats
Två gamla människor som pratar med varandra.

Medel från Återbruket Klippen ska användas för att främja lokal social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

bottom of page